Steun Stichting Onbeperkt Actief

Stichting Onbeperkt Actief wil valide en mindervalide mensen met elkaar verbinden, door het stimuleren van gezamenlijke beweging in de buitenlucht, d.m.v. aangepaste vervoermiddelen. Stichting Onbeperkt Actief staat voor ‘iedereen doet mee’!

Visie

Stichting Onbeperkt Actief heeft als toekomstdroom dat gezamenlijk buiten bewegen voor mindervaliden net zo normaal is als voor validen. Door het concept van de Stichting landelijk (en verder) uit te rollen, komt deze mogelijkheid binnen het bereik van heel Nederland (en daarbuiten).

Realisatie

Stichting Onbeperkt Actief wil de visie nastreven door:

  • Het verwerven van middelen, materialen en expertise bij vermogensfondsen, subsidieverstrekkers, sponsoren, ziektekostenverzekeringsmaatschappijen en particulieren;
  • Het werven van vrijwilligers voor de uitvoering van activiteiten en projecten;
  • Het organiseren van acties om middelen en naamsbekendheid te verwerven.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de doelgroepen en ervaringsdeskundigen en zij hebben laten zien dat er nog een aantal kansen onbenut zijn gebleven die wij met Stichting Onbeperkt Actief graag willen aanpakken. Het gaat om de volgende aandachtsgebieden:

  1. Eenzaamheid
  2. Sociale cohesie
  3. Participatie

Anbi status

Onbeperkt Actief is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel. Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit.

Hulp nodig?

Ondervindt u problemen tijdens uw donatie of wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons:

info@onbeparktactief
+31 (0)6 23 30 78 27

Delen is ook doneren

Dankjewel!

Stichting Onbeperkt Actief