Statuaire gegevens

Stichting Onbeperkt Actief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer:  77278895

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 860957172

Adres van de Stichting is:  Dijkstelweg 12, 3253 TB  Ouddorp

Bankrekening nummer is:

Stichting Onbeperkt Actief heeft bij de Belastingdienst ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status aangevraagd. Donateurs van een ANBI stichting mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Onbeperkt Actief