Statutaire gegevens

Stichting Onbeperkt Actief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer:  77278895

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 860957172

Adres van de Stichting is:  Dijkstelweg 12, 3253 TB  Ouddorp
Mobiel 06-23307827

Bankrekening nummer is: NL29 RBRB 0787 7339 89

Stichting Onbeperkt Actief heeft bij de Belastingdienst ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status aangevraagd. Donateurs van een ANBI stichting mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Onbeperkt Actief

Jaarrekening 2023

ONZE DRIJFVEER

Missie:
Stichting Onbeperkt Actief wil valide en mindervalide mensen met elkaar verbinden, door het stimuleren van gezamenlijke beweging in de buitenlucht, d.m.v. aangepaste vervoermiddelen. Stichting Onbeperkt Actief staat voor ‘iedereen doet mee’!

Visie:
Stichting Onbeperkt Actief heeft als toekomstdroom dat gezamenlijk buiten bewegen voor mindervaliden net zo normaal is als voor validen. Door het concept van de Stichting landelijk (en verder) uit te rollen, komt deze mogelijkheid binnen het bereik van heel Nederland (en daarbuiten).

Realisatie:
Stichting Onbeperkt Actief wil de visie nastreven door:

  • Het verwerven van middelen, materialen en expertise bij vermogensfondsen, subsidieverstrekkers, sponsoren, ziektekostenverzekeringsmaatschappijen, bedrijven en particulieren
  • Het werven van vrijwilligers voor de uitvoering van activiteiten en projecten
  • Het organiseren van acties om middelen en naamsbekendheid te verwerven

GESCHIEDENIS

Ontstaan van Onbeperkt Actief

In de loop der jaren vinden steeds meer mensen hun weg naar De Bever Verhuur, worden ontzettend veel mensen blij gemaakt met een passend vervoermiddel, maar wordt ook pijnlijk duidelijk dat enkele doelgroepen telkens buiten de boot vallen. Denk daarbij aan mensen met een specifieke beperking, (tijdelijk) mindervaliden, ouderen, enz.

In de afgelopen jaren is – zoals eerder gesteld – een toename te zien van vraag naar mindervalide vervoermiddelen. Helaas komen met die vraag ook de trieste verhalen over de beperkte beschikbaarheid van mindervalide vervoermiddelen boven tafel en het negatieve effect wat dit heeft voor de vrijetijdsbesteding van mensen met een beperking die thuis of op zichzelf wonen.

Eigenaar Kees Bezuijen heeft altijd al een ‘zwak’ gehad voor mensen die op welke manier dan ook een uitdaging in hun leven ervaren. Het motto van De Bever Verhuur is inmiddels niet voor niets ‘voor een iedereen een passend vervoermiddel’ en sluit heel goed aan bij de slogan ‘De Bever Verhuur voor een onvergetelijk avontuur!’. Onvergetelijk moet in zijn ogen zijn: voor IEDEREEN. En zonder speciale vervoermiddelen is het op een vervelende manier onvergetelijk voor mindervalide mensen: omdat ze niet mee kunnen. Het ging (en gaat) hem dan ook aan het hart dat het voor deze mensen niet mogelijk was/is, omdat zij een aangepast vervoermiddel nodig hebben om met de groep mee op pad te kunnen.

Daarmee werd ook het idee geboren om verder te kijken en te zoeken naar mogelijkheden en welke oplossingen voor deze doelgroepen aangeboden kan worden op het gebied van vervoermiddelen. Gelukkig is er een groot aanbod aan bijzondere en aangepaste vervoermiddelen op de markt, echter, de aanschafprijs van deze vervoermiddelen ligt vele malen hoger dan die van reguliere vervoermiddelen. Daarnaast vergt het onderhoud specifieke kennis en soms specifieke gereedschappen. Daardoor lenen deze vervoermiddelen zich eigenlijk niet voor de verhuur. Om een rendabel verhuurconcept neer te zetten met deze vervoermiddelen zou je exorbitant hoge huurbedragen moeten vragen om uit de kosten te komen.

De groep mensen die gebruik zou maken van deze vervoermiddelen, zijn financieel vaak afhankelijk van speciale potjes zoals de WMO, PGB’s, gemeente en omgeving. Hoge tarieven zouden dan juist een belemmering vormen om gebruik te maken van deze specifieke vervoermiddelen. Het ontneemt ze de kans op een stuk gezonde vrijetijdsbesteding.

Heel voorzichtig is toen contact gezocht met een aantal bedrijven die vervoermiddelen voor mindervaliden ontwikkelen en in de markt zetten. Hieruit worden/zijn mooie samenwerkingsverbanden ontstaan, met een aantal dealer schappen tot gevolg.

Omdat het toch een wens was van Kees om iets te betekenen voor deze doelgroep, zijn in 2017 een aantal vervoermiddelen uit eigen middelen aangeschaft om op die manier ook ouderen en (tijdelijk) mindervaliden te kunnen bedienen van een passend vervoermiddel.

In sommige gevallen is het mogelijk om een tandem of bakfiets in te zetten (voornamelijk bij mindervalide kinderen).

Om aan deze vraag te kunnen voldoen zijn inmiddels meerdere varianten op een tandem aangeschaft zoals: kind-ouder-tandem, kind-kind-ouder tandem, kind-ouder-ouder-tandem.

Door aanschaf van deze vervoermiddelen is het aanbod weer een stukje completer geworden. Deze vervoermiddelen voorzien in een behoefte van bijvoorbeeld een alleenstaande ouder met een mindervalide kind en een valide kind. Of stelt een koppel in staat om samen met hun mindervalide kind op pad te gaan. De vervoermiddelen die al aangeschaft zijn en nog aangeschaft worden, vergroten echt het familieplezier en het groepsgevoel. Daar waar mindervaliden over het algemeen in een bijzondere positie geplaatst (moeten) worden, kan diegene hier midden tussen valide mensen meedoen.

Het voorziet in een behoefte van zelfstandigheid, maar ook het meedoen met de groep. Iets wat veel mindervaliden en ouderen tot op het moment dat ze met een van onze mindervalide vervoermiddelen op pad gaan, al lange tijd niet meer hebben kunnen beleven. Terwijl de overheid juist wil stimuleren om ouderen en mindervaliden zo lang mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.

Het resulteert dan ook vaak in een lach op het gezicht van degene die nu wel mee kan i.p.v. achter te blijven. De groep mensen eromheen geniet extra en er ontstaat een nieuw soort groepsgevoel, waarbij valide of mindervalide zijn ineens niet zo belangrijk meer is. Voor veel mensen is dat onbetaalbaar.

De beoogde doelgroep voor dit project bestaat uit alle mensen die door een beperking – al dan niet tijdelijk – niet zelfstandig op een regulier vervoermiddel kunnen rijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Mindervaliden of ouderen die zelfstandig op pad willen
  • Mindervaliden of ouderen die niet zelfstandig (meer) op pad kunnen
  • Mindervaliden of ouderen die in groepsverband op pad willen
  • Kinderen met een beperking die met hun (groot)ouders op pad willen
  • Iemand die vlak voor een familie-, bedrijfs- of team-uitje een been of arm breekt

Via diverse websites en social media is aan het publiek duidelijk gemaakt dat er nu al een vrij unieke manier gecreëerd is om deze doelgroep gebruik te laten maken van een passend vervoermiddel. Ondanks het feit dat de aanschaf van deze vervoermiddelen vele malen duurder is dan een regulier vervoermiddel, biedt De Bever Verhuur deze mindervalide vervoermiddelen aan tegen vergelijkbare ‘normale’ huurtarieven.

Vanuit ondernemersoogpunt een onbegrijpelijke keuze, want deze vervoermiddelen worden nooit terugverdiend. Echter, vanuit menslievendheid is het een keuze die goud waard is en die ontzettend veel mensen blij maakt.

Daarbij is het werken met mindervaliden dankbaar werk en geeft veel voldoening ondanks dat het veel tijd kost. Het heeft de wens aangewakkerd om dit op (veel) grotere schaal beschikbaar te maken voor mensen met een (tijdelijke) beperking.

Bestuur

Voorzitter

Kees Bezuijen

Penningmeester

Gijs Kooi

Medewerker

Jan Klepper

Medewerker

Marlies van Brakel