Privacy verklaring

Stichting Onbeperkt Actief verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze donateurs, vrijwilligers, bezoekers van de website en andere belangstellenden. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Onbeperkt Actief houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Onbeperkt Actief te Ouddorp.

Verwerking persoonsgegevens

Wij houden een relatieadministratie bij. Een relatie is een persoon die bekend is bij Stichting Onbeperkt Actief (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag). Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. En offline gebeurt dit via een donatie- een telefoongesprek. Stichting Onbeperkt Actief gebruikt jouw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) voor de uitvoering van haar activiteiten, om je op de hoogte te houden waar we ons mee bezig houden en voor fondsenwerving. Hierbij probeert Stichting Onbeperkt Actief rekening te houden met voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op deze informatie geef dat dan schriftelijk door aan Stichting Onbeperkt Actief. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een donatie, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Contact donateurs en relaties

Nieuwe donateurs ontvangen van Stichting Onbeperkt Actief een e-mail met welkomstbericht waarin de donatie of de adoptie wordt bevestigd.

Stichting Onbeperkt Actief en andere websites

Op onbeperktactief.nl tref je links aan naar andere websites. Stichting Onbeperkt Actief is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Bezoekersgedrag

Op onbeperktactief.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze gegevens identificeren de bezoeker niet. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stichting Onbeperkt Actief haar dienstverlening verbeteren.

Gebruik van cookies

Stichting Onbeperkt Actief maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Stichting Onbeperkt Actief maakt uitsluitend gebruik van tijdelijke (functionele en analytische) cookies voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Als je in jouw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, dan kan je nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.

Beveiliging

Stichting Onbeperkt Actief heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Zo is toegang tot de gegevens strikt beperkt tot medewerkers die de gegevens dienen te gebruiken voor uitvoeren van de activiteit zoals het versturen van e-mails of donatie verwerking. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met onze website privé is.

Duur van de opslag

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige andere gegevens (zoals die van onze donateurs) worden bewaard in aparte (beveiligde) documenten omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard.

Als je contact opneemt met ons via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op onze mailserver. Die mails worden tot maximaal zeven jaar terug bewaard. De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Recht op inzage, aanpassen of verwijderen van jouw persoonsgegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten aanpassen of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan Stichting Onbeperkt Actief, p.a. Dijkstelweg 12, 3253 TB te Ouddorp We wijzen je ook op het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Onbeperkt Actief niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Wijzigingen

Stichting Onbeperkt Actief behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.

Vragen?

Heb je vragen over de Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via +31 6 23307827 (tijdens kantooruren) of info@onbeperktactief.nl

Versie: 31 maart  2024

Inschrijving KvK & contactgegevens

Wij zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:

Stichting Onbeperkt Actief
Inschrijvingsnummer KvK:

Contactgegevens:
p.a. Dijkstelweg 12
3253 TB Ouddorp

Email: info@onbeperktactief.nl
Telefoon: +31 6 23307827